About us

Företaget Aronda idag ( förutom tidigare tjänster och produkter som finns kvar ) marknadsför och säljer vi Neem Tree Ekologiska gödningsmedel från lev Agro Index International i Indien.

Neem Tree

Det har under senare år skett en kraftig ökning och efterfrågan av ekologiskt odlade matvaror i Europa och övriga världen.

Vi kan tillhanda hålla unika produkter med god effekt och bra odlingsresultat för våra kunder.