History

Företagets Historia

Företaget Aronda AB är ett innovations bolag där nya idéer, prototyper och tjänster utvecklas för att sedan marknadsföras. Henrik Persson startade företaget med namnet Västgöta Företagsarkiv AB  1996 som ett renodlat arkiv bolag vid sidan av sitt jobb som lärare i gymnasieskolan. För att få ett mer allmänt och kortare namn bytte företaget namn till Aronda AB 1999.

Företagets första Loggotyp.

 Arkivsystem

Företagets första affärsidé var att erbjuda kunderna ett system för arkivering. Affärsidén är att kunderna får ett komplett system från arkivförteckningar, gällande lagar och förordningar, slutförvaring, åter sökning och till slut destruktion av sina handlingar och dokument. Det ger en god kontroll för kunden över sina dokument och handlingar samt att de är säkert förvarade enligt Riksarkivets normer.

Bild av Arkivlåda.

Halogenbelysningar

1998 började företaget tillverka halogenbelysningar, spotlight för butiker och offentlig miljö. Halogenarmaturen Oskar är bestyckad med kalljusreflektorlampa och elektroniskt styrda transformatorer för högsta driftsäkerhet och lång livslängd på ljusskällorna. Konstruktion, design och tillverkning sker hos Aronda AB i Mariestad. Kunderna kan köpa eller hyra armaturerna med serviceavtal enligt eget önskemål.

Bild av Oskar.

Bild av Emil LED belysning

Ljussocklar

År 2000 ringde ett företag som marknadsförde konstglas i Stockholm och undrade om vi kunde bygga en armatur ”ljussockel” för genomlysning av glasföremål! Vi antog såklart den utmaningen och konstruerade en armatur i stålplåt med en reflektorhalogenljuskälla. Den ersattes efter ett år av en ny och i vårt tycke mycket stilren klassisk modell bestående av en stenplatta av Kinnekullesten bestyckad med en hallogen ljuskälla! Den marknadsförs idag och ger ett underbart ljus genom glasföremål. Nästa generation av stenplattorna kommer att vara bestyckade med LED teknik vilket betyder att de drar mindre energi och att ljuskällans livslängd ökar från ca: 900h till ca 10 år.

Bild av den första ljussockeln av stålplåt.

Bild av ljussockel av Kinnekulle sten.

Black Box av Aronda

En natt år 1997 kom idén med att skapa ett enkelt system för att inventera och dokumentera sitt hem då det oftast alltid är svårt att bevisa och komma ihåg vad ett hem innehöll efter ex en brand och att ingen liknade tjänst fanns på marknaden att tillgå. Det tog nära ett år att få fram den första prototypen! Dag och natt av arbete för att skapa de olika delarna av Black Box! Namnet Black Box kommer ifrån de svarta lådorna som finns i flygplanen och här står namnet för ”hemmets svarta låda” Black Box är idag den produkt som företaget fått mest beröm för och flera försäkringsbolag vill idag att deras kunder ska använda sig av den. Sedan år 2006 pågår ett arbete göra en digital form App av Black Box så att kunderna kan använda tjänsten över Internet. Black Box av Aronda är under ständig utveckling och kommer snart att marknadsföras i andra länder.

Tidig bild av Black Box.